top of page

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti

 1. Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici methanica.hr. Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice methanica.hr / Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje. Smatra se, da Korisnik/Kupac narudžbom u cijelosti prihvaća Opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Nositelj svih prava na Internet stranici methanica.hr je trgovačko društvo METHANICA j.d.o.o. (u daljnjem tekstu METHANICA).

 2. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice methanica.hr. Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice methanica.hr u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

 3. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

 4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 6. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki/lozinke, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi methanica.hr.

 7. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke METHANICA j.d.o.o. te prihvaća da tvrtka METHANICA j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

 8. Tvrtka METHANICA j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice methanica.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice methanica.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na methanica.hr.

 9. Korištenje ove Internetske stranice methanica.hr isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici methanica.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje methanica.hr internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice methanica.hr.

 10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na methanica.hr Internetskoj stranici. methanica.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

 11. METHANICA sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. METHANICA ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 12. Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15). 13. Informacije o trgovačkom društvu: METHANICA j.d.o.o. za za trgovinu, instalacijske radove i grijanje Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor
  OIB 68252089779 e-mail: info@methanica.hr mob: 098 684 378 Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu,  Tt21/30732-2 Temeljni kapital: 398,17€ / 3.000,00kn uplaćen u cijelosti
  IBAN: HR6724020061101038547

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

Prodavatelj

 • trgovačko društvo METHANICA j.d.o.o., OIB 16903293163, Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor, Hrvatska, upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu na Tt-21/30732-2

 • methanica.hr – web stranice u vlasništvu Prodavatelja
  Kupac

 • svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu

Korisnik

 • svaka osoba koja web stranicu methanica.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu

Korištenje

 • pristup stranici methanica.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine

Online kupnja ili web trgovina

 • ostvarivanje kupnje proizvoda putem methanica.hr

Proizvodi

 • svi proizvodi koji su istaknuti na methanica.hr, a koje je moguće kupiti putem web trgovine

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Online kupnja može se ostvariti samo ako se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na methanica.hr. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu METHANICA za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i METHANICA, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem methanica.hr web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, telefona s ljudskim posredovanjem.

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (npr. newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji i link za autorizaciju.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na methanica.hr a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni.

Način odabira i naručivanja (kupnje) proizvoda

Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem WEB SHOP usluge vrši tako da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem WEB SHOP usluge kao „ Proizvodi“ ili „ Artikli“ tako da ih bira na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i osnovnog opisa proizvoda.

Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl. METHANICA ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora. Ako proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje isto će biti naznačeno, bit će obilježen kao ne dostupan.

Narudžba s obvezom plaćanja se vrši elektronskim putem. Naručivanjem proizvoda (i/ili usluga) registrirani korisnik postaje kupac. Klikom na ikonu ” Dodaj” , odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. U košarici kupac može povećavati broj istog, već odabranog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.

Za nastavak postupka i kupovinu odabranih artikala potrebno kliknuti ” Kupi” gdje se nalaze svi odabrani proizvodi. Za odustajanje od kupovine artikala potrebno je kliknuti “ X” ili “ Ukloni“ .

Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik (kupac) prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe i na e-mail adresu kojom je registriran primi potvrdu da je narudžba s obavezom plaćanja (sukladno članku 67. Zakona o potrošaču) zaprimljena.

Ako METHANICA nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca u roku od 48 (četrdeset osam) sati, ili telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod i zatražiti povrat novca ili zatražiti zamjenski proizvod.

Raskid ugovora

1. Raskid ugovora (Povrat)

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja methanica.hr koji su navedeni unutar INFO padajućeg izbornika (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)

Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Potrošač snosi trošak povrata robe.

2. Jednostrani raskid Ugovora

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti OVDJE

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti METHANICA j.d.o.o. svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka zakonskog roka.

Izjavu je potrebno poslati elektroničkom poštom na info@methanica.hr ili poštom na METHANICA j.d.o.o., Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor, Hrvatska. U Izjavi je poželjno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada METHANICA zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca METHANICA može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu METHANICA j.d.o.o., Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je METHANICA uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 98 684 378 ili se javi emailom na info@methanica.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

3. Odgovornost za materijalne nedostatke

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).

Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci:

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od 3 dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci:

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.

Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

4. Reklamacije

Sve prigovore i/ili reklamacije na kupljeni proizvod, Kupac može podnijeti osobno pisanim putem u poslovnim prostorijama Prodavatelja, putem pošte na adresu: METHANICA j.d.o.o., Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor ili putem elektroničke pošte na adresu: info@methanica.hr.

Prodavatelj se obvezuje na svaki prigovor i/ili reklamaciju odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora i/ili reklamacije.

Prilikom razmatranja svakog podnesenog prigovora i/ili reklamacije, Prodavatelj će se u cijelosti pridržavati odredbi ovih Općih uvjeta, kao i odredbi Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.

5. Pohvale i prigovori

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U skladu s člankom 10., Zakona o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor METHANICA internetskoj trgovini. METHANICA j.d.o.o.Vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefonski na broj telefona +385 98 684 378 ili emailom na info@methanica.hr

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.

METHANICA će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu:

METHANICA j.d.o.o. , Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor, Hrvatska ili na telefon: +385 98 684 378 i e-mail: info@methanica.hr

Platforma za online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU odnosno sporovi koji se odnose na internetsko naručivanje najprije pokušate riješiti bez uključivanja sudova. Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na methanica.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na methanica.hr, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja methanica.hr na drugim web stranicama je zabranjena.

 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova methanica.hr trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

 4. Kada methanica.hr odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

 6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada: a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

Zaštita osobnih podataka i politika privatnosti

Prodavatelj (METHANICA j.d.o.o.) prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, uz privolu ih može koristiti za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera te unaprjeđenja odnosa sa Kupcima.

Prema zakonu Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili podatak kojim se može identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka dostupan je putem mail adrese info@methanica.hr ili na adresi Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor

Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće:

kada ste pristali na obradu (privola),

kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,

u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,

u svrhu legitimnih interesa tvrtke METHANICA j.d.o.o.odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka, kada je to potrebno u pravne svrhe.

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

1. KADA I KAKO methanica.hr PRIKUPLJA PODATKE KORISNIKA?

Tvrtka METHANICA  j.d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu Kupca u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketing.

METHANICA se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvršavanja dostave kupljenog proizvoda). Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviši standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Ažurirajte vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija. Ako ste registrirani krisnik web trgovine methanica.hr svoje osobne podatke možete izmjeniti koristeći stranicu moj račun kojoj možete pristupiti iz glavnog izbornika.

2. PODATKE PRIKUPLJAMO PRILIKOM KUPOVINE U methanica.hr TRGOVINI I U SVRHU DOSTAVE PROIZVODA

Prilikom kupovine u methanica.hr fizičkoj i internetskoj trgovini tražimo od vas određene osobne podatke koje su nužne za ispunjenje usluge i kupovinu. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

U svrhu dostave proizvoda naručenog putem methanica.hr  internetske trgovine potrebno je unijeti vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i email adresu). Legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici InTime i DPD  službe za dostavu s kojima METHANICA  ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem methanica.hr internetske trgovine.

3. PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO AKO NAS IZRAVNO KONTAKTIRATE

Podaci koje primimo izravnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:

Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Kupci i korisnici internetske stranice methanica.hr suglasni su da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađujemo osobne podatke.

4. TKO SU SUBJEKTI S KOJIMA methanica.hr  MOŽE DIJELITI OSOBNE PODATKE?

A) Pružatelji usluga društvenih mreža

Prilikom kreiranja methanica.hr računa na methanica.hr trgovini potrebno je unijeti svoje podatke (e-mail, ime i prezime). Prilikom prijave putem društvenih mreža, odnosno Google i Facebook računa, METHANICA  ne zadržava podatke prikupljene takvom prijavom.

B) Pružatelji usluga za google adwords marketing i analizu posjećenosti stranica methanica.hr

METHANICA  surađuje s pružateljima usluga trećim stranama kako bi se mogle provesti aktivnosti oglašavanja i analiziranja upotrebe naših web mjesta i aplikacija te praćenja učinkovitosti kampanja. Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvršavanje usluge u naše ime.

C) Pružatelji usluga potrebnih za sklapanje ili izvršavanje ugovora

Pristup bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz METHANICA j.d.o.o.u svrhu sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno kupovine u methanica.hr  trgovini i dostavu proizvoda imaju: Viessmann d.o.o. i dostavne  služba s kojom METHANICA j.d.o.o. ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem methanica.hr  internetske trgovine.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka:

 • putem kontaktnog obrasca na internetskoj stranici methanica.hr

 • direktno mailom

 • telefonskim pozivom na br. +385 98 684 378

Voditelj zbirke osobnih podataka dostupan je putem mail adrese info@methanica.hr

 

Informacije o kolačićima

Želimo vas obavijestiti da naša web-stranica methanica.hr  upotrebljava kolačiće kako bi se osigurale bolje usluge korisnicima i posjetiteljima.

Definicija kolačića
HTTP kolačić ili kolačić poseban je tekst, često kodiran, koje odašilje
poslužitelj web navigatoru
i koji navigator zatim šalje nazad (nepromijenjen) svaki put kada navigator pristupa poslužitelju. Kolačići se upotrebljavaju za
autentifikaciju
i praćenje ponašanja korisnika. Tipične su primjene memoriranje omiljenih postavki korisnika i primjena sustava « košarice za kupnju» .

Detalje potražite na stranici http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Gdje mogu saznati nešto više o kolačićima

Ured povjerenstva za podatke (ICO):
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies.aspx

Neovisne organizacije:
All About Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

About Cookies
http://www.aboutcookies.org/

METHANICA j.d.o.o. nije odgovoran  za sadržaj vanjskih web-stranica trećih strana koje mogu i ne moraju sadržavati kolačiće.

Pohrana, pristup i obrada podataka – uloga kolačića

Cilj pohrane i obrade ovih vrsta informacija jest omogućiti brzo i učinkovito kretanje po stranicama zahvaljujući memoriranju vaših odabira, opcija i omiljenih postavki te optimizirati upotrebu web-stranice.

Informacije kojima se pristupa putem kolačića

Preglednik memorira kolačiće, a oni sadrže informacije kao što su naziv poslužitelja koji je poslao kolačić, vrijeme koliko će kolačić ostati pohranjen, vrijednost – obično jedinstveni broj koji se generira nasumično. ” Statistički” kolačići prikupljaju informacije o tome kako upotrebljavate web-stranicu, na primjer: koje stranice posjećujete i sve greške na koje nailazite. Ti su kolačići potpuno anonimni i upotrebljavaju se isključivo kako bi nam pomogli da poboljšamo svoju web-stranicu i bolje razumijemo što zanima naše korisnike i posjetitelje. Statističke kolačiće upotrebljavamo za sljedeće: Prikupljanje statistike o tome kako se naša web-stranica upotrebljava Pomoć pri poboljšanju web-stranice putem mjerenja grešaka koje se dešavaju Kolačići ” za praćenje” povezani su s uslugama koje pružaju treće strane, poput gumba ” Sviđa mi se” i ” Podijeli” i služe za praćenje učinkovitosti reklamiranja. Treća strana pruža te usluge a vi za uzvrat morate potvrditi da ste posjetili našu web-stranicu. Kolačiće ” za praćenje” upotrebljavamo za sljedeće: Povezivanje s društvenim mrežama poput Facebooka, koje mogu upotrebljavati informacije o vašim posjetima za ciljano reklamiranje na drugim web-stranicama Davanje informacijama o vašim posjetima reklamnim agencijama kako bi vam osigurale oglase koji bi vas mogli zanimati.

 

Upotreba kolačića koje postavlja treća strana

Web-stranica methanica.hr upotrebljava kolačiće koje postavlja treća strana. Web-stranice  upotrebljavaju Google analitiku,  Facebook  i Google Adwords poveznice koji sami sa svoje strane uvode kolačiće.

Za pojedinosti pogledajte:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy

Upravljanje kolačićima koje upotrebljava methanica.hr

Ako se složite s time da kolačiće uključite u svom pregledniku putem trake na početnoj stranici web-stranice, imajte na umu da svoje mišljenje možete promijeniti u svakom trenutku. Trenutačno dostupni preglednici (web navigatori) nude mogućnost postavljanja/deaktivacije kolačića. Da biste to učinili, pristupite odjeljcima ” opcije” ili ” omiljene postavke” . Za pojedinosti i tehničke savjete pristupite službenim web-stranicama:


Cookie settings in Internet Explorer


Cookie settings in Firefox


Cookie settings in Chrome


Cookie settings in Safari
Ili


Microsoft Cookies guide


All About Cookies
Ako imate pitanja o tome kako mi upotrebljavamo kolačiće slobodno nas kontaktirajte.

Načini plaćanja

Plaćanje na internetskoj stranici methanica.hr vrši se u eurima

Cijene su maloprodajne sa PDV-om i izražene u eurima

Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Naručene proizvode možete platiti na sljedeći način:

Putem virmana i opće uplatnice, te po ponudi.

1. Plaćanje putem virmana, opće uplatnice ili po ponudi

Kod odabira plaćanja na Vašu e-mail adresu bit će poslana potvrda Vaše narudžbe. Djelatnici METHANICA Internet trgovine kontaktirat će Vas po potrebi.

- Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opće uplatnice, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:

Uplata na račun METHANICA j.d.o.o. HR6724020061101038547

Poziv na broj: 99 – broj ponude

Primatelj: METHANICA j.d.o.o., Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor

- Ako se plaćanje proizvoda vrši putem virmana, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:

Uplata na račun METHANICA j.d.o.o. IBAN HR6724020061101038547

Poziv na broj: 99 – broj ponude

Primatelj: METHANICA j.d.o.o., Ivana Gundulića 19, 10430 Samobor

OIB broj METHANICA j.d.o.o. 68252089779

Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo Vam naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s uvjetima dostave.

Payment Methods

Načini plaćanja

Anchor 1

U webshopu Methanica moguće je platiti po ponudi odnosno općom uplatnicom/virmanom – ovaj način plaćanja podrazumijeva gotovinsku uplatu u pošti ili banci, kao i uplatu na žiro-račun tvrtke Methanica j.d.o.o. putem internet bankarstva. 

Methanica j.d.o.o.

Ivana Gundulića 19

10430 Samobor

Matični broj: 05440793
OIB: 68252089779
Mob: 098 684 378
Mail: info@methanica.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu,  Tt21/30732-2
Temeljni kapital: 398,17€  / 3.000,00kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6724020061101038547

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram

Za usluge servisa prihvaćamo slijedeće načine kartičnog plaćanja

MAESTRO.JPG
MASTERCARD.JPG
VISA.JPG
DINERS.JPG
DISCOVER.JPG

Sve iskazane cijene su maloprodajne sa PDV-om u Eurima. Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni. Ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, greške prilikom štampanja te promjene cijena.

© 2022 Methanica

bottom of page