top of page

Solarni paket s vakuumskim kolektorima Vitosol 300-TM tip SP3C za zagrijavanje PTV i podršku grijanju

paket sadržava:

 kolektor Vitosol 300-TM tip SP3C površine apsorbera 6,06 m²

 multivalentni spremnik Vitocell 340-M tip SVKC volumena 750 litara

 solarnu ekspanzijsku posudu 40 litara

 toplinski medij Tyfocor (50 litara)

 vijčanu spojku sa steznim prstenom s odzračenjem

 priključne vodove

 pumpnu stanicu Solar-Divicon uključujući visokoučinkovitu cirkulacijsku crpku s integriranim sustavom za odvajanje zraka i ventilima za punjenje

 solarnu regulaciju Vitosolic 200 tio SD4

 3-putni preklopni ventil

 osjetnik temperature spremnika  pričvrsni set za montažu na krov, pokrivanje žlijebnjacima

Solarni paket s vakuumskim kolektorima Vitosol 300-TM tip SP3C

€9,199.00Price

    Slični proizvodi